top of page

Özel Sağlık Sigortaları

Özel sağlık sigortaları

Çeşitli etkenlerden ötürü sağlığınızda meydana gelebilecek hastalıkların tedavisini ve çeşitli farklı hizmetlerden yararlanmanızı sağlayan sigorta Özel Sağlık Sigortası'dır. Vega Sigorta güvencesi ile çeşitli Özel Sağlık Sigortası ürünleri arasından ihtiyaçlarınıza yönelik olanı tercih ederek geleceğinizle ilgili önemli bir sağlık planlamasına sahip olabilirsiniz. Ürünler içerisinde yer alan yatarak tedavi, doktor muayenesi ve ilaç giderleri, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, gebelik takip giderleri gibi ayakta tedaviye ilişkin giderler ile, yurt dışı yatarak tedavi ve yurt dışı ayakta tedavi hizmetlerini de kapsayabilen paket ürünler arasından tercihinize göre sağlık sigortanız kapsamına dahil edebilirsiniz. Gerekli durumlarda normal şartlarda ödeyeceğiniz sağlık giderlerinin çok daha altında bir maliyet ile tedavilerinizi en kaliteli hizmetlerle gerçekleştirirsiniz

2

Tamamlayıcı sağlık sigortaları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında karşılanan sağlık giderlerinizde oluşan fark ücretlerini, yalnızca SGK zorunlu katılım payını ödeyerek karşılayabilmenize imkân veren bir özel sağlık sigorta ürünüdür.

* SGK zorunlu muayene katılım payı tutarı 15 TL’dir.

3

Acil sağlık sigortaları

Acil Sağlık Sigortası, günlük yaşamınızda her an karşılaşabileceğiniz ve acil müdahale gerektiren durumlarda, anlaşmalı sağlık kurumu gerektirmeden yapılan sağlık harcamalarını poliçe limitlerince teminat altına alan bireysel sağlık ürünüdür

4

Seyahat sağlık sigortaları

Seyahat Sigortası, sizi seyahatiniz sırasında öngöremediğiniz yaralanma ya da hastalık durumlarının yol açabileceği finansal yükümlülüklere karşı poliçenizdeki teminat ve süre kapsamında güvence altına alır.

4

Erasmus öğrenci

Erasmus kapsamında yurt dışına seyahat etmesi gereken öğrencilerin yaptırması gereken bir sigorta türüdür. Avrupa'da ve Türkiye'de geçerli olan Erasmus sigortası, genel olarak her okul tarafından istenmektedir. Sebebi ise yurt dışına çıkacak öğrencinin mağdur olmasının önüne geçmektir

4

İncomer sigortaları

İncomıng Seyahat Sağlık Sigortası ile Yurtdışından Türkiye’ye seyahat edecek yabancı uyruklu kişileri beklenmedik risklere karşı güvence altına alır

4

Pet sigortaları

kedi veya köpeklerin acil hastalık ve kaza durumlarında anlaşmalı / anlaşmasız veteriner kliniklerinde sağlık harcamalarını karşılayan bir sigortadır.

Bilgi Al

Lütfen Form Doldurarak bizim ile iletişime Geçin

Form Gönderildi Sigorta Uzmanımız Size En Kısa Sürede Dönüş Sağlayacak.

bottom of page