top of page

KVKK

VEGA SİGORTA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Vega Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bu formda yer alan (*) ile işaretli alanlar kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, sigorta aracılık faaliyetlerimiz çerçevesinde, konutunuza ilişkin CAN DOSTUM sigortasının yapılması, ekspertiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sigorta poliçesinin tanzimi, sigortanıza ilişkin destek hizmetlerinin tarafınıza sunulması, hasar süreçlerinin yönetilmesi prim ödemeleri, tahsilat ve geri ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Formda yer alan diğer alanlar kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rıza vermeniz halinde Şirketimiz tarafından, tarafınıza konut, işyeri, trafik, kasko, ferdi kaza ve sağlık sigortası hakkında bilgilendirmeler yapılması, size özel sigorta tekliflerinin hazırlanması, kampanya ve promosyonlardan haberdar edilmeniz, çapraz satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Ayrıca, bu form ile ilettiğiniz kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal bilgilendirmelerin yapılması, karşılaşılabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla da işlenebilecektir.

Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, poliçe teklif, tanzim, hasar ve satış sonrası destek işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili sigorta şirketleri, eksperler ve bilirkişiler ile, teknik süreçlerin yürütülmesi, yasal süreçlerin yürütülmesi ve lojistik amacıyla tedarikçiler ile, ödeme, tahsilat ve geri ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalar ile, şikayet veya itiraz hallerinde ilgili merciler ile, yasal gerekliliklerin doğması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu form vasıtası ile fiziki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “açık rıza”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Haklarınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketimizin Cumhuriyet Mah. Firuze Sk. E-5 Karayolu Üzeri İstanbul Park İş Merkezi Kat:1 No:43 Beylikdüzü Büyükçekmece İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile info@vegasigorta.com adresine iletebilirsiniz.

bottom of page